Αρχική » ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ

  • Οδηγός Κρατήσεων Υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ.
    • Παλιότερες εκδόσεις Οδηγού Κρατήσεων 2009, 2014 και 2019
  • Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 42 του Ν.4578/2018 (έγγραφο μορφής pdf)
  • Ανακοίνωση για τις κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. του Ν. 4488/2017 (έγγραφο μορφής pdf)
  • Νέο ποσοστό κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., σύμφωνα με το Ν. 4488/2017 (έγγραφο μορφής pdf)
  • Επισημάνσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014 και των περιπτώσεων διενέργειας κράτησης 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. μετά την 31/12/2014 (έγγραφο μορφής pdf)
  • Κατάργηση Διατάξεων από 1/1/2015 σύμφωνα με τον Ν. 4254/2014 (έγγραφο μορφής pdf)

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

895371