Αρχική » ΜΕΤΟΧΟΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο Μ.Τ.Π.Υ. μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι δόκιμοι και μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι των Υπουργείων και της Βουλής, καθώς και το τακτικό προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, εκτός αυτών που εξαιρούνται δια νόμου από τη συμμετοχή στο ΜΤΠΥ. Από τους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. είναι μέτοχοι μόνο όσοι με ειδικές διατάξεις μετέχουν στο Μ.Τ.Π.Υ. Επίσης, μετέχει το προσωπικό (πολιτικό και ένστολο) του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και το πολιτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. και οι αστυνομικοί που έχουν υπαχθεί στα ασφαλιστικά ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4997/2022 μετέχουν προαιρετικά στο Μ.Τ.Π.Υ. οι υπάλληλοι που υπηρετούν με σχέση δημοσίου δικαίου σε Πρωτοβάθμιους (Δήμοι) Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4997/2022 δεν μετείχαν υποχρεωτικά στο Μ.Τ.Π.Υ., καθώς και όσοι εκ των υπαλλήλων με σχέση δημοσίου δικαίου των Δευτεροβάθμιων (Περιφέρειες) Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν μετέχουν στο Μ.Τ.Π.Υ. βάσει γενικών ή ειδικών διατάξεων.
Επισημαίνεται ότι η Προαιρετικότητα αφορά και τους νεοπροσλαμβανόμενους σε Πρωτοβάθμιους (Δήμοι) Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και σε Ν.Π.Δ.Δ. που δεν συμμετέχουν ήδη στο Μ.Τ.Π.Υ. βάσει καταστατικών ή ειδικών διατάξεων.
Οι υπάλληλοι που θα επιλέξουν τη συμμετοχή στο Μ.Τ.Π.Υ. οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή σε αυτό στον φορέα που υπηρετούν, ο οποίος στη συνέχεια θα την κοινοποιήσει στο Ταμείο. Ημερομηνία έναρξης συμμετοχής θεωρείται η ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης από τον φορέα όπου υπηρετούν. Οι προαιρετικά συμμετέχοντες στο Μ.Τ.Π.Υ. έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις των ήδη υποχρεωτικά συμμετεχόντων (μετόχων).

Δείτε την με αρ. πρωτ. 78382/16-12-2022 εγκύκλιο του Ταμείου εδώ

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής στο ΜΤΠΥ, η οποία θα υποβάλλεται μέσω του Φορέα που υπηρετεί ο/η υπάλληλος εδώ

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

895347