Αρχική » ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Το Μ.Τ.Π.Υ επαναφέρει τη χρηματική διευκόλυνση της προεξόφλησης μερισμάτων και για το έτος 2023 οι προεξοφλήσεις χορηγούνται σε:

α) μετόχους του Μ.Τ.Π.Υ. που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία τους για συνταξιοδοτικούς λόγους και πληρούν τις προϋποθέσεις απονομής ατομικού μερίσματος και

β)  μερισματούχους που τους έχει καταβληθεί από το Μ.Τ.Π.Υ. το ατομικό τους μέρισμα για μία και πρώτη φορά.

Διευκρινίζεται ότι προεξόφληση μερίσματος δεν δύνανται να αιτηθούν εν ενεργεία  υπάλληλοι – Μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ.

Δείτε το Δελτίο Τύπου σχετικά με την επαναφορά της χρηματικής διευκόλυνσης προεξόφλησης μερισμάτων εδώ

Ενημερώνουμε ότι για όσες αιτήσεις προεξόφλησης μερισμάτων οριστικοποιηθούν κατά το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2024 το επιτόκιο θα ανέρχεται στο 5,5%.

Για να κάνετε αίτηση προεξόφλησης μερισμάτων, πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

 

 

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

867331