Αρχική » ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

  • Προκειμένου να ενημερωθείτε για την Απόφαση Κανονισμού του/των μερίσματος/των που λαμβάνετε από το Μ.Τ.Π.Υ. πατήστε εδώ.
  • Προκειμένου να εκτυπώσετε τις Βεβαιώσεις καταβληθέντων μερισμάτων φορολογικών ετών 2013 – 2023 πατήστε  εδώ.
  • Προκειμένου να δείτε το ενημερωτικό σημείωμα με τα μερίσματα που λαμβάνετε από το Μ.Τ.Π.Υ. πατήστε εδώ.
  • Προκειμένου να ενημερωθείτε για την Απόφαση Αναπροσαρμογής του/των μερίσματος/των που λαμβάνετε από το Μ.Τ.Π.Υ., σύμφωνα με τον Ν. 4387/2016, πατήστε εδώ.

      Δείτε  σχετικό Δελτίο Τύπου εδώ.

 

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

879018