Αρχική » ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Το Τμήμα Εξωτερικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Μετόχων και Μερισματούχων του Μ.Τ.Π.Υ., κατά τα αναφερόμενα έτη στον πίνακα που ακολουθεί, διενήργησε επιτόπιους και εξ αποστάσεως εξωτερικούς ελέγχους στους παρακάτω φορείς. Τα ποσά που έχουν έως σήμερα καταλογιστεί ανέρχονται σε 80.791.863,66 €. (μπορείτε να δείτε τον αναλυτικό πίνακα εδώ)

Μπορείτε επίσης να δείτε την έκθεση πεπραγμένων του τμήματος για τα έτη 2016-2019 εδώ

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

833233