ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Λυκούργου 12, Τ.Κ. 105 51, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2131500000

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mtpy@mtpy.gr

  • Κατάλογος Τηλεφώνων και email ΜΤΠΥ (Αρχείο pdf) – Ενημέρωση 8/3/2019
  • Επικοινωνία μέσω ΚΕΠ – Οδηγίες (Αρχείο pdf)