Αρχική » ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ » Ανακαίνιση ορόφων του κτηρίου του ΓΛΚ επί της Πλ. Κοραή

Ανακαίνιση ορόφων του κτηρίου του ΓΛΚ επί της Πλ. Κοραή

Συνοπτικός Διαγωνισμός, προϋπολογισμού μελέτης 50.615,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΤΟΝ 1ο ΚΑΙ 2ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37 ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΡΑΗ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ.», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

743640